هاست لینوکس - میزبانی وب سایت

مخصوص راه اندازی سایت شخصی - وبلاگ

138,000/yr
100 مگابایت میزان فضا

100MB

110,000/yr


100 مگابایت فضای ذخیره سازی
2500 مگابایت پهنای باند ماهیانه

250MB

185,000/yr


250 مگابایت فضای ذخیره سازی
5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

500MB

300,000/yr


500 مگابایت فضای ذخیره سازی
8500 مگابایت پهنای باند ماهیانه

1000MB

498,000/yr
1000 مگابایت فضای ذخیره سازی
15000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

2000MB

850,000/yr
2000 مگابایت فضای ذخیره سازی
40000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

3000MB

1,200,000/yr
3000 مگابایت فضای ذخیره سازی
60000 مگابایت پهنای باند ماهیانه

5000MB

1,850,000/yr
5000 مگابایت فضای ذخیره سازی
90000 مگابایت پهنای باند ماهیانه